Konsorcjum Prawno-Finansowe Kiwała&Wspólnicy Sp. z o.o. to kancelaria prawna, która zaprasza Państwa do współpracy w zakresie obsługi prawnej. Nasza siedziba mieści się we Wrocławiu. Oferujemy porady prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa medycznego, prawa karnego, prawa gospodarczego i prawa rodzinnego oraz opiekuńczego. Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym oferujemy również doradztwo z zakresu upadłości konsumenckiej.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i podmiotami gospodarczymi. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Adwokaci Konsorcjum Prawno-Finansowe Kiwała&Wspólnicy znajdują się we Wrocławiu – dokładnie na ul. Włodkowica 21 biuro 7.

Zapraszamy do kontaktu i do podjęcia współpracy.

 • Prawo Cywilne

   • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych
   • reprezentowanie w sprawach wykonania, niewykonania, nienależytego wykonania umów i zobowiązań
   • reprezentowanie w sprawach spadkowych
   • windykacja należności
   • dochodzenie odszkodowań
   • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
   • porady prawne i sporządzanie pism procesowych

 • Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

   • reprezentowanie w sprawach o rozwód i separację
   • reprezentowanie w sprawach majątkowych małżonków
   • reprezentowanie w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej i alimentów
   • porady prawne i sporządzanie pism procesowych

 • Prawo Pracy

   • reprezentacja w postępowaniach z zakresu prawa pracy
   • sporządzanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy
   • porady prawne i sporządzanie pism procesowych

 • Prawo medyczne

   • reprezentacja w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne
   • najlepsi adwokaci wrocław
   • porady prawne wrocław
   • porady prawne wrocław cennik
   • porady prawne wrocław za darmo
   • prawo wrocław
   • ranking adwokatów wrocław

 • Prawo Karne

   • reprezentacja i obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
   • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
   • reprezentacja w sprawach w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego
   • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
   • porady prawne i sporządzanie pism procesowych
   • dobry adwokat wrocław sprawa karna
   • doradztwo prawne wrocław

 • Prawo Gospodarcze

   • zakładanie, podział, łączenie, przekształcanie, likwidacja spółek
   • negocjowanie oraz redakcja umów cywilnoprawnych
   • administracyjne prawo gospodarcze
   • postępowania upadłościowe oraz naprawcze
   • obsługa inwestycji zagranicznych
   • ochrona konkurencji i konsumenta
   • papiery wartościowe, trusty, optymalizacja podatkowa

Partnerzy