Business Angels

Konsorcjum Prawno-Finansowe Kiwała&Wspólnicy Sp. z o.o. prowadzi swoje działania w obszarze kojarzenia Inwestorów z nowymi Klientami, którzy potrzebują finansowania na rozpoczęcie nowego biznesu lub na rozwój już prowadzonej działalności.

Współpracujemy z Inwestorami z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Korei Południowej czy Hong Kongu. Korzystamy z finansowania z systemu bankowego, pozabankowego oraz dotacji z programów Unii Europejskiej.

Jeśli wpadłeś na świetny pomysł, ale skazałeś go na porażkę nie wiedząc skąd pozyskać środki finansowe, to jesteśmy po to żeby Ci pomóc. Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Działania prowadzimy etapowo:

I. Etap: Przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o finansowanie projektu inwestycyjnego.

  • Kontakt z Konsultantem i wypełnienie ankiety – nie pociąga to za sobą kosztów lub opłat;
  • Podpisanie umowy o poufności, prowizjach, kosztach i zakazie konkurencji;
  • Jeżeli Inwestor Finansowy wyrazi zainteresowanie tematem projektu inwestycyjnego Klient poszukujący finansowania, współpracując z Konsorcjum, zobowiązany jest do przygotowania dokumentów do projektu inwestycyjnego z opisem, dokumentów finansowych firmy realizującej projekt inwestycyjny tak historycznych (do trzech lat wstecz), jak i bieżących (możliwa jest firma bez historii tzw. celowa). Klient zobowiązany jest do ujawnienia swoich zaległości płatniczych fiskalnych, handlowych itd.;
  • Jeśli Inwestor Finansowy po zapoznaniu się z ankietą zechce spotkać się z Klientem poszukującym finansowania to spotkanie takie nie pociąga za sobą kosztów. Termin i miejsce spotkania narzuca Inwestor Finansowy.
  • Jeżeli pojawi się akceptacja realizacji proponowanej przez Klienta inwestycji Inwestor Finansowy zażąda uzupełnienia dokumentacji do potrzeb jej ekspozycji do akceptacji inwestycyjnej to w każdym przypadku niezbędny jest pełny biznes plan wraz z częścią księgową – w tym wypadku wykonuje go Klient poszukujący finansowania.

II. Etap: Oferta finansowania inwestycji.

  • Po akceptacji złożonej przez Klienta poszukującego finansowania ankiety z pełną dokumentacją następuje podpisanie memorandum umowy finansowania projektowanej inwestycji;
  • Klient, za pośrednictwem Konsorcjum, negocjuje z Inwestorem Finansowym koszty udzielenia finansowania dla swojego projektu inwestycyjnego;
  • Po akceptacji wszystkich warunków finansowania następuje podpisanie umowy inwestycyjnej.