Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Odrębny dział Konsorcjum Prawno-Finansowego Kiwała&Wspólnicy odpowiada za pozyskiwanie dotacji unijnych dla Naszych Klientów. Zespół składa się z ekspertów odpowiedzialnych za znajomość procedur niezbędnych przy składaniu wniosków do wszystkich dostępnych programów pomocowych, m.in. składamy wnioski do Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Kapitał Ludzki czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyróżnia Nas to, że przy rozpoczęciu współpracy:

  • Zostaje Państwu przydzielony indywidualny koordynator projektu, który wraz z analitykami i asystentami oraz wspierającym ich zespole przygotowuje wniosek aplikacyjny i biznesplan;
  • Uzyskujemy wszelkie możliwe ekspertyzy, certyfikaty, badania i zaświadczenia niezbędne w efektywności przeprowadzenia procesu pozyskiwania dotacji;
  • Wieloletnie doświadczenie skutkuje wysoką skutecznością przy pozyskiwaniu opisywanych środków;
  • Naszą usługę przeprowadzamy kompleksowo w jednym miejscu, a proces realizacji i rozliczenia projektu maksymalnie oszczędza Państwa czas i pieniądze;
  • Elastyczność działania zapewnia dopasowanie się do indywidualnych potrzeb Klienta i zapewnia mu bezpieczeństwo zrealizowania wymogów konkretnego programu.

 

Procedura działania:

1. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klienta analizując jego potrzeby i możliwości przystąpienia do programu. Opracowujemy taką koncepcję, która będzie zgodna z wymogami danego programu.

2. Sporządzamy wszelkie wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami. Takie dokumenty zawierają podstawę informacje o firmie, o programie i o zakładanych rezultatach. Załączniki w profesjonalny sposób opisują np. oddziaływanie na środowisko, emisje CO2, systemy zarządzania jakością, opinie o innowacyjności czy studium wykonalności.

3. Nasi konsultanci koordynują realizację inwestycji oraz rozliczanie projektu na bieżąco informując Klienta o etapie działań. Dbamy o to, żeby przekazanie środków i instytucji unijnych przebiegło sprawnie i bez zakłóceń.

 

Zapraszamy do kontaktu z Konsultantem.