Finanse

Kancelaria świadczy usługi dla firm w postaci kredytów na różne cele.

Finansujemy:

 • działalność bieżącą,
 • inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa,
 • działalność operacyjną firm.

Nasza oferta:

 • wybór najatrakcyjniejszej oferty spośród kilkunastu banków,
 • dopasowanie programów pożyczkowych do potrzeb i możliwości organizacyjno-finansowych,
 • przygotowanie wniosku o przyznanie pożyczki (zajmuje się tym adwokat lub radca prawny),
 • wsparcie w kompletowaniu dokumentacji.
 • opracowanie załączników: biznes plany, studia wykonalności, raporty i opinie oddziaływania na środowisko;
 • inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

Kredyty na działalność bieżącą:

Kredyt obrotowy – dla firm aktywnie działających na rynku, na potrzeby płynności finansowej (bieżące zobowiązania, nagłe wydatki) oraz dowolny cel.

 • do 3 lat kredytowania,
 • może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany,
 • wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • dogodny sposób spłaty kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym – wygodny limit kredytowy, polecany szczególnie w potrzebie: rozliczeń z kontrahentami; terminowej regulacji zobowiązań bez ubiegania się każdorazowo o kredyt; uzyskania lepszych warunków u kontrahentów dzięki przyśpieszonemu cyklowi realizacji płatności. Nie wymaga czasochłonnego załatwiania formalności ani pilnowania terminu spłaty.

 • finansowanie bez konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń,
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu do przyznanej kwoty,
 • automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek,
 • możliwość negocjowania warunków kredytu,
 • możliwość korzystania z kredytu poprzez standardowe dyspozycje do rachunku bieżącego: polecenia przelewu, wypłaty czy operacje z wykorzystaniem kart debetowych.

Kredyt rewolwingowy – wygodna forma finansowania działalności firmy. Przyznawany jest do rachunku bieżącego na okres 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 12 miesięcy. Nie wymaga składania dyspozycji: każda wypłata zwiększa, a wpłata zmniejsza zadłużenie. Po zakończeniu okresu kredytowania w formie odnawialnej istnieje możliwość zmiany formy kredytowania na kredyt z harmonogramem spłaty na okres 3 lat, bez konieczności powtórnej weryfikacji zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia.

Kredyt na start – produkt stworzony z myślą o początkujących firmach, by ułatwić zainicjowanie działalności. Zastrzyk kapitału na start umożliwia rozwój w komfortowych warunkach. Środki z kredytu można wykorzystać zależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Ekspress Linia – to doskonałe źródło dodatkowego finansowania bieżącej działalności, nawet dla firm bez historii w banku. Wszelkie formalności ograniczyliśmy do minimum: Ekspres Linię w wysokości nawet do 350 000 zł możesz otrzymać bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych, zaświadczeń z ZUS, potwierdzeń z Urzędu Skarbowego.

 • zabezpiecza bieżące wydatki Twojej firmy,
 • powiększa wysokość środków dostępnych na rachunku,
 • możliwość indywidualnego ustalenia spłaty kredytu,
 • zapewnia płynność finansową i stały dostęp do pieniędzy w ramach limitu kredytowego.

Kredyty na działalność inwestycyjną:

Kredyt inwestycyjny – pomoże zrealizować każdą inwestycję, nawet bez prognoz czy biznesplanów, m.in.:

 • zakup nowego/używanego środka transportu, urządzenia, maszyny, oprogramowania;
 • zakup lub remont nieruchomości; budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością;
 • remont środków trwałych,
 • zakup nowych technologii,
 • wykup z leasingu użytkowanego środka transportu, urządzenia, maszyny, oprogramowania;
 • spłatę kredytu udzielonego na ww. cele w innym banku,
 • refinansowanie poniesionych kosztów do 1 roku od daty wystawienia faktury zakupu na:
  • nowy/używany środek transportu,
  • urządzenia, maszyny,
  • oprogramowania,
  • nieruchomości.
 • inne cele związane z podniesieniem wartości przedsiębiorstwa i wzrostem jego konkurencyjności na rynku.

Zalety kredytu:

 • do 80% kwoty realizowanej inwestycji lub do 400 tys. zł w przypadku procedury bez prognozy i biznesplanu;
 • okres kredytowania do 20 lat,
 • możliwość otrzymania kredytu w 5 walutach,
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru inwestycj,
 • zabezpieczenie kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji,
 • przejrzysta procedura kredytowa,
 • możliwość negocjowania warunków kredytu,
 • możliwość karencji w spłacie kredytu.

Kredyt z dofinansowaniem z UE – jest przeznaczony na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Umożliwia Klientowi sfinansowanie wkładu własnego – tj. kosztów niekwalifikowanych projektu (nie podlegających refundacji ze środków pomocowych UE) oraz kosztów kwalifikowanych w części nieobjętej dotacją. Z kredytu współfinansującego mogą korzystać realizatorzy projektów unijnych (wykonawcy i podwykonawcy). Kredyt współfinansujący często jest połączony z kredytem pomostowym – istnieje możliwość zawarcia jednej umowy kredytowej.

Produkt adresowany m.in. do przedsiębiorców realizujących lub zamierzających realizować inwestycje współfinansowane ze środków pomocowych UE, w tym:

 • Jednostki Rządowe i Samorządowe (w tym Strategiczne Jednostki Rządowe i Samorządowe),
 • Przedsiębiorstwa – Klienci korporacyjni (w tym strategiczni klienci korporacyjni) oraz należący do sektora MSP (według segmentacji PKO BP),
 • rolnicy,
 • instytucje i organizacje niekomercyjne.

Kredyt deweloperski – na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową nieruchomości, które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub usługowych w celach zarobkowych. Jest to kredyt celowy, przeznaczony na sfinansowanie budowy i dedykowany tylko tym jednostkom organizacyjnym, które zajmują się działalnością deweloperską.

Cele kredytowania:

 • realizacja inwestycji mieszkaniowych lub budynków o funkcjach użytkowych,
 • koszty nabycia nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją (mieszkaniową lub w budynki użytkowe),
 • zakup budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne;
 • refinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych lub budynków o funkcjach użytkowych,
 • nabycie akcji lub udziałów innej spółki prawa handlowego pod warunkiem, że w aktywach nabywanej spółki są nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe, a inwestycja budowlana jest już w trakcie realizacji.

Pożyczka pieniężna dla mikroprzedsiębiorstw – szybkie finansowanie bieżących wydatków i inwestycji Twojej firmy przy minimum formalności. To prosty sposób na pozyskanie środków na pilne potrzeby finansowe Twojej firmy. Spłata nawet do 3 lat.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u naszych prawników w Kancelarii: Kredyt dla firm – Wrocław, ul.Włodkowica 21/7.