Klienci Biznesowi

Klienci Biznesowi

Doradztwo, reprezentowanie sądowe i arbitrażowe, sporządzanie dokumentacji, przeprowadzanie analiz i ocen, czynności audytorskie, doradztwo w negocjacjach, przeprowadzanie postepowań – to tylko przykładowe zagadnienia, które są przedmiotem naszej działalności na rzecz sukcesów w zarządzaniu biznesem naszych Klientów […czytaj dalej]

Kancelaria świadczy usługi dla firm w postaci kredytów na różne cele.

Finansujemy:

Wyszukanie oferty leasingowej o najkorzystniejszych parametrach finansowych dla Klienta. Gwarantujemy wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji oraz opracowanie wymaganych analiz ekonomicznych i finansowych […czytaj dalej]

Weryfikujemy obecną strategię organizacji i pomagamy zdefiniować nowe przedsięwzięcia i projekty. Wspieramy modelowanie i optymalizację procesów pod kątem wdrażania nowej strategii organizacji. Wspólnie z Klientem wypracowujemy zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy […czytaj dalej]

Dział Call Center jako nowoczesne narzędzie koordynuje pracę całego Konsorcjum. Kompetentny i wykwalifikowany sztab doradców czuwa nad sprawnym przepływem informacji oraz obiegu dokumentów. Komunikuje adwokatów, radców prawnych, architektów, developerów oraz współpracujących z nami Partnerów […czytaj dalej]