Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Oferta jest skierowana do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy) oraz do osób, które straciły w wypadku bliską osobę, w sytuacji kiedy inna osoba niż Poszkodowany spowodowała wypadek.

Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie dochodzone jest z polisy oc sprawcy. W przypadku, gdy sprawca nie miał polisy oc lub nie jest znany istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku pomagamy uzyskać:
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
 • Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
  • kosztów zakupów leków,
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
  • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • kosztów konsultacji u specjalistów,
  • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
  • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
  • utracony dochód z każdej formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
  • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej.

Nasza oferta skierowana jest do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w sytuacjach gdy inna osoba niż poszkodowany spowodowała wypadek. Uprawnionymi do starania się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny są piesi, rowerzyści, motocykliści, kierowcy oraz pasażerowie pojazdu poszkodowanego i pojazdu sprawcy. Odszkodowania za wypadki komunikacyjne są w całości pokrywane z polisy OC sprawy wypadku lub z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku, gdy sprawca nie posiadał polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieustalony.