Usługi Prawne

Klientom indywidualnym oferujemy kompleksową obsługę prawną w każdym aspekcie prawna. Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego typu postępowaniach sądowych, majątkowych, rodzinnych. Nasi radcy prawni udzielają porad prawnych oraz sporządzają niezbędną dokumentację pism procesowych. Wspieramy profesjonalną wiedzą i doświadczeniem w każdej sprawie.

Prawo cywilne

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych;
 • reprezentowanie w sprawach wykonania, niewykonania, nienależytego wykonania umów i zobowiązań;
 • reprezentowanie w sprawach spadkowych,
 • windykacja należności,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • porady prawne i sporządzanie pism procesowych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentowanie w sprawach o rozwód i separację,
 • reprezentowanie w sprawach majątkowych małżonków,
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej i alimentów,
 • porady prawne i sporządzanie pism procesowych.

Prawo pracy

 • reprezentacja w postępowaniach z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy;
 • porady prawne i sporządzanie pism procesowych.

Prawo medyczne

 • reprezentacja w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne.

Prawo karne

 • reprezentacja i obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentacja w sprawach w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego;
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym,
 • porady prawne i sporządzanie pism procesowych.

Prawo gospodarcze

 • zakładanie, podział, łączenie, przekształcanie, likwidacja spółek;
 • negocjowanie oraz redakcja umów cywilnoprawnych,
 • administracyjne prawo gospodarcze,
 • postępowania upadłościowe oraz naprawcze,
 • obsługa inwestycji zagranicznych,
 • ochrona konkurencji i konsumenta,
 • papiery wartościowe,
 • trusty,
 • optymalizacja podatkowa.

 

Kancelaria Adwokacka, Wrocław, ul. Włodkowica 21/7.Radca Prawny (Wrocław) przyjmuje intresantów od poniedziałku do piątku od 9 do 18.