Zespół

Łukasz Kiwała – prawnik, przedsiębiorca, polityk. Absolwent Prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją dyplomacja europejska. Prezes Zarządu Kiwała&Wspólnicy. Reprezentuje firmę w kontaktach z kluczowymi kontrahentami. Odpowiada ponadto za rozwój sieci w kraju i za granicą. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek i własności intelektualnej. Posiada międzynarodowe doświadczenie pracując m.in. w Luksemburgu.


Agata Maczura-Wiśniewska – Radca prawny. Specjalizuje się we wszelkiego rodzaju sprawach odszkodowawczych, w szczególności odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczeń majątkowych i na życie, zwłaszcza umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolników oraz innych umów OC w związku z wykonywania zawodu, prowadzeniem działalności lub posiadaniem określonego mienia. Świadczy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy itp., jak również z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem władzy publicznej.


Ryszard Krawczyk – Radca Prawny od 1987 roku. Obsługiwał i obsługuje duże podmioty gospodarcze także Skarbu Państwa oraz notowanych na GPW. Dokonywał fuzji i przekształceń własnościowych wielu spółek. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz bieżącej obsłudze prawnej zawieranych kontraktów handlowych w kraju i zagranicą.


Małgorzata Stanek – Aplikant adwokacki przy Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła roczną praktykę we Włoszech, gdzie poszerzała swoją swoją wiedzę. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań arbitrażowych oraz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.


Hubert Kobarski – Aplikant radcowski przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ze specjalnością Rachunkowość i Auditing. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Ekspert od badań due deligence, oraz windykacji w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Ponadto jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego. Zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach na terenie Dolnego Śląska.


Krystian Greglak – Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek, prawa ochrony konkurencji, kontraktami oraz procesem. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe, np. w zakresie transgranicznej windykacji należności. Odpowiedzialny za kontakty z zagranicznymi partnerami.